Održanje servera i mrežne infrastrukture

NAS serveri | WIndows server | Linux server

Održavanje servera je zapravo njegova optimizacija kojom se obezbedjuje njegov brži i efikasniji rad, lakše i intuitivno korišćenje bez predugačkog čekanja i drugih problema.

Održavanje obično obavlja administrator mreže. Ako se održavanje ne obavlja kako treba, u maloj ili velikoj mreži, aplikacijski softver se možda neće pokrenuti kako treba. U nekim slučajevima, kada održavanje nije ažurno, mreža može doživeti potpuni ili delimični kvar sistema.

Ako neko želi da pravilno održava server, on mora da radi na preventivnom održavanju. Od mrežnog administratora se traži da redovno pregledava performanse servera, proverava da li ima bezbednosnih pretnji i da proverava protokole. Ako se to ne radi redovno, onda bi to moglo dovesti do rizika za server. Administrator takođe mora da se uveri da su odgovarajući uslužni programi za nadgledanje instalirani i pravilno konfigurisani. Ovi uslužni programi obično dolaze sa hardverskim paketom servera.

Čak i sa automatizovanim uslužnim programima, mrežni administrator mora provesti detaljna ispitivanja mreže.

Ponekad je potrebno instalirati sigurnosne patch-eve (zakrpe). Mrežni administrator mora proveriti i pročitati logove servera da bi se uverio da ništa nije hakovano i da nema bezbednosnih upozorenja. Ažuriranje antivirusnog softvera je takođe ključni deo održavanja, sve u svemu održavanje servera i mrežne infrastrukutre je veoma bitno za svako preduzeće, bilo malo ili veliko.

Kontakt
  • Instalacija servera
  • Održavanje servera
  • Backup podataka
  • Podrška 24/7
  • Discord ili Slack komunikacija